Conor

Connor on Neverending StoryWspinanie nadaje cel mojemu życiu, kierunek i sens moim podróżom. Najlepiej to widać w dni restowe, kiedy przypominam sobie jakim beznadziejnym jestem turystą. Kiedy podróżuję wspinaczkowo nie ma we mnie wątpliwości, gdzie chcę być i co chcę robić. Mam cele. Mam misję. We wspinaniu lubię zorientowanie na cel, to jak motywuje mnie – zarówno fizycznie jak i mentalnie. W połączeniu z poznawaniem dużego kawałka świata prawdopodobnie stanowi to główny powód, dla którego się wspinam. Choć być może są też inne przyczyny, których sam nie jestem świadomy.